lineær algebra

Landinspektøruddannelsens 5. semester, efterår 2014

Lærer:  Leif K Jørgensen ,  
e-mail:


Litteratur:

Plan for de enkelte lektioner:

1. Tirsdag, den 2. september           Slides
2. Onsdag, den 10. september         Slides
3. Fredag, den 19. september          Slides
4. Onsdag, den 24. september         Slides
5. Torsdag, den 2. september          Slides