Lineær algebra - 3

Fredag den 19. september

Forelæsning:

Emne:
Læs:

Opgaveregning:

Opgaver:

 1. Vi har nu syv punkter A, B, C, D, E, F og G hvor der er målt følgende højdeforskelle:
  Fra punkt Til punkt Højdeforskel
  A G 3.7
  B G 0.5
  C B 1.4
  C D 1.2
  E D 0.8
  E F -1.1
  F G 3.9
  G C -2.3
  G E -2.2
  Punkter B, D og F er fikspunkter med højderne hhv. 7.5, 7.0, 5.0.
  (a)  Opstil observationsligningen for dette system.
  (b)  Find mindste kvadraters løsning til observationsligningen.

 2. Lad funktion F være givet ved
  F(x1,x2) = x12+x22.
  (a)  Find den lineære funktion (første ordens Taylor approximation) der approximerer F omkring punktet (x1,x2)=(2,2).
  (b)  Udregn F(x1,x2) og den lineære approximation i nogle punkter (x1,x2), som I selv vælger. Sammenlign.

 3. Fire kendte fixpunkter har koordinaterne
  A = (0,0),  B = (10,0),  C = (0,10),  D = (10,10).
  Afstandene fra et ukendt punkt P til de fire punkter er målt til
  bA = 8,  bB = 8,  bC = 6,  bD = 6.
  (a)  Opstil (den lineariserede) observationsligning for systemet  (dvs. med formler i designmatricen, parametervektoren og observationsvektoren - ikke tal).


  (b)  Lad de foreløbige værdier for koordinaterne til punktet P være  (x0P , y0P) = (5 , 5)    (virker det rimeligt?).  Find (x1P , y1P) ved hjælp af mindste kvadraters metode.


  (c)  Brug (x1P , y1P)  som nye foreløbige værdier og find (x2P , y2P) .


  (d)  Fortsæt med at beregne så mange af (xiP , yiP), for i=3, 4, ..., som det synes nødvendigt. Ser det ud til at værdierne konvergerer.


  (e)  Er der en grund til at xiP 'erne ikke ændrer sig.


  (f)  Bestem afstandene fra (x3P , y3P) til hver af punkterne A, B, C, D.
Facit
En mere detaljeret besvarelse af opgave 2 og 3