Lineær algebra - 5

Spørgsmål til opgaverne kan stilles på min mail adresse:

Torsdag 2. oktober


Forelæsning:

Emne:
Læs

Opgaveregning

Opgaver:
 1. (a)  Skriv ligningssystemet
  x1+  x2+     x3+     x4=2   
  x1+5x2+   2x3+   5x4=6   
  x1+2x2+3.5x3+3.5x4=1.5
  x1+5x2+3.5x3+ 10x4=1   
  på formen Ax=y, og find Cholesky dekompositionen U af A.  
  (A er her både symmetrisk og positiv definit.)

  (b)  Find løsningen til ligningssystemet ved hjælp af Cholesky dekompositionen, dvs. løs først UTz=y, og dernæst Ux=z.

 2. Vi vender nu tilbage til opgaven fra kursusgang 3, hvor vi har målt følgende højdeforskelle
  Fra punkt Til punkt Højdeforskel
  A B 5
  C A 10
  C B 14
  C D 4
  D A 2
  D B 9
  og C er et fikspunkt med højde 1.
  I kursusgang 3 fandt vi ud af at


  (a)  Find Cholesky dekompositionen U af ATA.

  (b)  Find løsningen til normalligningen ved at løse først  UTz=ATy, og dernæst  Ux=z.

 3. Opgave 2.2 fra kursusgang 4


Facit