Lineær algebra - 3


Fredag den 10. september, 8.15-10.00


Forelæsning, 8.15-9.00:

Slides
Tavle
Læs

Opgaveregning 9.00-10.00

Opgaver:
 1. Diskuter i gruppen mindste kvadraters metode - hvad er det grundliggende princip og hvorfor giver det mening at følge dette princip.

 2. Mellem de fire punkter A, B, C og D er der målt højdeforskelle som angivet i tabellen:
  Fra punkt Til punkt Højdeforskel
  A B 5
  C A 10
  C B 14
  C D 4
  D A 2
  D B 9
  (a)  Opstil observationsligningen (Cederholm, afsnit 2.2) for dette system.
  (b)  Det oplyses nu at C er et fikspunkt med højden 1. Opstil observationsligningen for dette nye system.
  (c)  Hvad er forskellen mellem ligningerne i (a) og (b) ?
  (d)  Find mindste kvadraters løsning til observationsligningen ved at finde og løse normalligningen.

 3. Vi har nu syv punkter A, B, C, D, E, F og G hvor der er målt følgende højdeforskelle:
  Fra punkt Til punkt Højdeforskel
  A G 3.7
  B G 0.5
  C B 1.4
  C D 1.2
  E D 0.8
  E F -1.1
  F G 3.9
  G C -2.3
  G E -2.2
  Punkter B, D og F er fikspunkter med højderne hhv. 7.5, 7.0, 5.0.
  (a)  Opstil observationsligningen for dette system.
  (b)  Find mindste kvadraters løsning til observationsligningen.

Facit