Lineær algebra - 4


Fredag den 17. september, 8.15-10.00


Forelæsning, 8.15-9.00:

Emne:
Læs:

Slides  

Opgaveregning 9.00-10.00

Opgaver:
 1. Lad funktion F være givet ved
  F(x1,x2) = x12+x22.
  (a)  Find den lineære funktion (første ordens Taylor approximation) der approximerer F omkring punktet (x1,x2)=(2,2).
  (b)  Udregn F(x1,x2) og den lineære approximation i nogle punkter, som I selv vælger. Sammenlign.

 2. Fire kendte fixpunkter har koordinaterne
  A = (0,0),  B = (10,0),  C = (0,10),  D = (10,10).
  Afstandene fra et ukendt punkt P til de fire punkter er målt til
  bA = 8,  bB = 8,  bC = 6,  bD = 6.
  (a)  Opstil (den lineariserede) observationsligning for systemet  (dvs. med formler i designmatricen, parametervektoren og observationsvektoren - ikke tal).


  (b)  Lad de foreløbige værdier for koordinaterne til punktet P være  (x0P , x0P) = (5 , 5)    (virker det rimeligt?).  Find (x1P , x1P) ved hjælp af mindste kvadraters metode.


  (c)  Brug (x1P , x1P)  som nye foreløbige værdier og find (x2P , x2P) .


  (d)  Fortsæt med at beregne så mange af (xiP , xiP), for i=3, 4, ..., som det synes nødvendigt. Ser det ud til at værdierne konvergerer.


  (e)  Er der en grund til at xiP 'erne ikke ændrer sig.


  (f)  Bestem afstandene fra (x3P , x3P) til hver af punkterne A, B, C, D.
Facit