Lineær Algebra - 5. kursusgang, torsdag den 20. september


Dette er en af de fire kursusgange uden forelæsning. Der er arbejde i grupperne hele eftermiddagen. Hjælpelærerne kommer rundt og hjælper.
Hjælpelærerne vil desuden notere hvem der er til stede og arbejder aktivt.

Der er mødepligt til disse fire kursusgange. Mere præcist: En forudsætning for at man kan gå til den skriftlige eksamen i januar, er at man har deltaget aktivt i mindst tre af disse fire kursusgange. (Eller har afleveret besvarelse af alle de miniprojekter man ikke har deltaget i.)

Arbejde i grupperum 12.30 - 16.15:

I skal arbejde med tekst og opgaver i  Opgave1.pdf .
Hvis det er muligt bør man medbringe egen PC med MATLAB installeret.

Denne kursusgang er målet blandt andet at lære følgende vigtige MATLAB kommandoer: