Lineær Algebra - 6. kursusgang, mandag den 15. oktober


Forelæsning, 12.30 - 13.00:

Mere om matrixmultiplikation og invers.
Slides
Tavle

Opgaveregning 13.00-15.00

Opgaver i afsnit 2.1: 1, 3, 5, 9, 11, 25
Opgaver i afsnit 2.3:  1, 3, 9, 11, 25, 28
Opgaver i afsnit 2.1:  7, 53, 33-49

Forelæsning, 15.00-16.15:

Afsnit 2.3 (resten af afsnittet fra side 127):  Rækkeoperation som matrixmultiplikation.
Afsnit 2.4:  Hvordan afgør man om en matrix er invertibel, og hvordan beregner man den inverse når den findes.
Tavle