Lineær Algebra - 11. kursusgang, mandag den 5. november


Forelæsning, 12.30-13.00:

Mere om determinanter.
Slides
Slides med tavle

Opgaveregning 13.00-15.00

Opgaver i afsnit 3.1:   7 (Bestem også den inverse matrix ved hjælp af formlen på side 200, hvis matricen er invertibel).
Opgaver i afsnit 3.1:   15, 21, 23, 29.
Opgaver i afsnit 3.2:   1, 5, 13, 15, 21, 39-58, 59, 71, 23.
Opgaver i afsnit 3.1:   71, (MATLAB:) 81.

Forelæsning, 15.00-16.15:

Afsnit 4.1:   Underrum. Nulrum søjlerum.
Afsnit 4.2 (til midt på side 245):  Basis for underrum.
Tavle