Lineær Algebra - 22. kursusgang, torsdag den 13. december

Se på Moodle om du har deltaget i mindst 3 miniprojekter.

Dette er sidste gang vi mødes inden eksamen.

Forelæsning, 12.30 - 13.15:

Mere om ortogonale matricer og diagonalisering af symmetriske matricer.
Slides
Slides med tavle
MATLAB eksempel

Opgaveregning 13.15 - 16.15

Opgaver i afsnit 6.6:   15, 17, 75
Opgaver i afsnit 6.5:   9, 11, 49, 61
Opgave til afsnit 6.5:  Lad Qx og Qz  være matricerne for rotation på 90o om henholdsvis x-aksen og z-aksen:Lad Q=QxQz være matricen for rotation
90o om z-aksen efterfulgt af rotation 90o om x-aksen.
Q er også en rotation. Bestem egenrummet hørende til egenværdien 1 og dermed rotationsaksen for Q.

Opgaver i afsnit 5.5:   45
Eksamensopgaver:  eksamen_16feb2011.pdf