Lineær Algebra

Byggeri og Anlæg  +  Maskin og Produktion, 1. studieår, efterår 2013. 

Lærer:   Leif Kjær Jørgensen

Lærebog: L. E. Spence, A. J. Insel, og S. H. Friedberg, "Elementary Linear Algebra: A Matrix Approach," 2nd Edition, Pearson. 
Bogens hjemmeside (med bl.a. trykfejlsliste)

Supplerende litteratur:
Vores pensum er udelukkende hentet fra ovenstående bog.
Men hvis man ønsker at se matematikken fortalt på en anden måde end det sker i bogen og til forelæsningerne, så kan man købe følgende "formelsamling":
Bo Rosbjerg et al., "Kompendium i lineær algebra",
eller se diverse materiale på
http://www.first.math.aau.dk/

Video om installation af matlab

På Moodle findes en liste med studerende der har optjent ret til at gå til eksamen i Lineær Algebra.
Har du ikke deltaget aktivt i mindst tre miniprojekter skal du aflevere besvarelse til de miniprojekter du ikke har deltaget i senest tirsdag den 17. december til læreren på adressen:Oversigt over de enkelte kursusgange:

Kursusgang
Dato
Nye emner
Detaljeret oversigt
1
Mandag 2. september
1.1: matricer, vektorer, 1.2: linear kombination, 6.1: prikprodukt
Oversigt 01
2
Torsdag 5. september
1.2: matrix-vektor produkt, 1.3: lineære ligningssystemer
Oversigt 02
3
Mandag 9. september
1.4: Gauss elimination, 1.6: Underrum udspændt af en mængde
Oversigt 03
4
Torsdag 12. september
1.7: Lineær uafhængighed
Oversigt 04
5
Mandag 16. september
Miniprojekt 1
Oversigt 05: Miniprojekt
6
Torsdag 19. september
2.7: Lineære transformationer, noget af 2.8: egenskaber for transformationer
Oversigt 06
7
Torsdag 10. oktober
2.1: Multiplikation af matricer, noget mere af 2.8: sammensat transformation
Oversigt 07
8
Mandag 14. oktober
2.3 + 2.4: Invers matrix, 2.8: invers lineær transformation
Oversigt 08
9
Torsdag 17. oktober
3.1 + 3.2 (til side 217): Determinanter
Oversigt 09
10
Mandag 21. oktober
Miniprojekt 2
Oversigt 10: Miniprojekt
11
Mandag 28. oktober
4.1 + 4.2 (til side 245): Underrum og basis for underrum.
Oversigt 11
12
Torsdag 31. oktober
4.2 (fra side 246) + 4.3: Dimension af underrum, rang og nullitet.
Oversigt 12
13
Mandag 4. november
4.4: Koordinatsystemer
Oversigt 13
14
Torsdag 7. november
4.5: Lineære operatorer og koordinatsystemer
Oversigt 14
15
Torsdag 14. november
5.1 og 5.2 (til side 307): Egenværdier og egenvektorer
Oversigt 15
16
Mandag 18. november
5.3: Diagonalisering
Oversigt 16
17
Torsdag 21. november
Miniprojekt 3:    fra afsnit 5.5, side 339-343 
Oversigt 17
18
Mandag 25. november
Afrunding af 6.1, og 6.2: Ortogonalitet
Oversigt 18
19
Torsdag 28. november
6.3: Ortogonalprojektioner
Oversigt 19
20
Mandag 2. december
6.5 (til side 416): Ortogonale matricer
Oversigt 20
21
Torsdag 5. december
Miniprojekt 4:    afsnit 6.4
Oversigt 21: Miniprojekt
22
Mandag 9. december
6.5 (side 416-421)
Oversigt 22

Pensum:  http://www.first.math.aau.dk/linear-algebra-da/pensum/

Gamle eksamensopgaver:  http://www.first.math.aau.dk/linear-algebra-da/tidligere-eksamensopgaver/

Anvendelser af matematik (ikke pensum):
Anvendelser, School of Engineering and Science