Lineær Algebra - 5. kursusgang, mandag den 16. septemberDette er en af de fire kursusgange uden forelæsning. Der er arbejde i grupperne hele eftermiddagen. Hjælpelærerne kommer rundt og hjælper.
Hjælpelærerne vil desuden notere hvem der er til stede og arbejder aktivt.

Der er mødepligt til disse fire kursusgange. Mere præcist: En forudsætning for at man kan gå til den skriftlige eksamen i januar, er at man har deltaget aktivt i mindst tre af disse fire kursusgange. (Eller har afleveret besvarelse af alle de miniprojekter man ikke har deltaget i.)

Arbejde i grupperum 12.30 - 16.15:

I skal arbejde med tekst og opgaver i opgaveteksten, der kan downloades fra miniprojekt 1.
På samme side er der også link til tre videoer om installation og brug af MATLAB (men husk at rref er en forkortelse for Reduced Row Echelon Form).
Hvis det er muligt bør man medbringe egen PC med MATLAB installeret.

Denne kursusgang er målet blandt andet at lære følgende vigtige MATLAB kommandoer: