Lineær Algebra - 6. kursusgang, torsdag den 19. september


Forelæsning, 8.15 - 8.45:

Mere om lineær (u-)afhængighed og span.
Slides  Tavle

Opgaveregning 8.45-10.45


Opgaver i afsnit 1.7:
Opgaver i afsnit 1.6:   (Dette er en gentagelse af  opgaverne fra oversigt 4.)

Forelæsning, 10.45 - 12.00:

Afsnit 2.7:  Lineære transformationer (funktioner).
Afsnit 2.8 (til midt på side 185):  De lineære transformationers egenskaber.
Desuden vil vi genopfriske noget generelt om funktioner fra Appendix B.
Tavle