Lineær Algebra - 16. kursusgang, mandag den 18. november


Forelæsning, 12.30 - 13.00:

Mere om egenværdier, egenvektorer og det karateristiske polynomium.
Slides
Tavle
   Et lille Matlab-eksempel

Opgaveregning 13.00-15.00

Opgaver i afsnit 5.1: 
Opgaver i afsnit 5.2: 

Forelæsning, 15.00 - 16.15:

Afsnit 5.3:  Diagonalisering af matricer
Tavle