Lineær Algebra - 17. kursusgang, torsdag den 21. november

Der er mødepligt til de fire MATLAB kursusgange. Mere præcist: En forudsætning for at man kan gå til den skriftlige eksamen i januar, er at man har deltaget aktivt i mindst tre af disse fire kursusgange. (Eller har afleveret besvarelse af alle de miniprojekter man ikke har deltaget i.)

I Moodle kan du finde et excel-ark med afkrydsning fra de tidligere MATLAB kursusgange.
Kontrollér selv at du er afkrydset korrekt.


Arbejde i grupperum 8.15-12.00:

I skal arbejde med tekst og opgaver i opgaveteksten og tilhørende videoer. Alt dette kan downloades fra miniprojekt 3.