MCG - 6


Onsdag den 22. september, 8.15-12.00


Forelæsning i NJ14  3-119, 8.15-8.45:

Mere om lineære transformationer, matricer og lineære ligningssystemer.
Slides

Opgaveregning 8.45-10.45

Opgaver i OG-opgaver:  44spørgsmål 2+3, 45, 58, 60, 59, 46, 57, 61.Forelæsning i NJ14 3-119, 10.45 - 12.00:

Invers matrix og determinant.
Læs fra side 117 til midt på side 128.