MCG - 7


Mandag den 27. september, 12.30-16.15


Forelæsning i NJ14  3-119, 12.30-13.00:

Mere om determinanter og invers matrix.
Slides

Opgaveregning 13.00-15.00

Opgaver i OG-opgaver:  64, 65, 67, 71, 68, 69 70.


Forelæsning i NJ14 3-119, 15.00 - 16.15:

Affine transformationer, translationer og rotationer.
Læs side 133-145.
Desuden noget om sinus og cosinus fra Appendix A, der ligger på bogens cd-rom.