MCG - 13


Mandag den 25. oktober, 12.30-16.15


Forelæsning i NJ14  3-119, 12.30-13.00:

Mere om omregning fra matrix til kvaternion og interpolation.
Slides

Opgaveregning 13.00-15.00

Opgave i OG-opgaver:  113, 114, 115, 104, 105.

Opgave 6 i  eksamensopgaverne  fra august 2006.


Forelæsning i NJ14 3-119, 15.00 - 16.15:

Mere om Hermite kurver og noget om Bézier kurver.
Læs:  side 440 - 448(midt på) og  side 452 - 454.