Diskret optimering


1. kursusgang, onsdag den 23. september 8.15-12.00


Forelæsning i G5-109:

8.15-8.40:

Introduktion til kurset. Introduktion til lineær programmering (LP).
LP betyder: find maximum af lineær funktion i et område afgrænset af hyperplaner.

10.40-12.00:

Kapitel 2 handler om lineær programmering og forudsætninger for LP.

Opgaveregning:

  1. Løs følgende LP-problemer grafisk:
    • max{2x1+3x2 |  x1+x2<=5, 2x1+x2<=7, x1>=0, x2>=0}
    • max{2x1+5x2 |  -2x1+3x2<=6, 7x1-2x2<=14, x1+x2<=5, x1>=0, x2>=0}
  2. Undersøg hvilke funktioner i Maple pakkerne "simplex" og "Optimization" der kan løse ovenstående LP-problemer.
  3. Gennemgå Application 1.2. Forklar hvorfor metoden løser problemet.
  4. Opgave 1.1.