Fri studieaktivitet: Maple

    Efterår 2005

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår

 

Lærer:  Leif Kjær Jørgensen

Skema: onsdag eftermiddag i ugerne 41, 42, 43, 44 og 45.

Lokaler:

Hver kursusgang starter med en introduktion til nye emner i Auditorium 3.

Derefter er der øvelser hvor I gennemarbejder dagens kursusmateriale og løser opgaverne.
Under denne del kan I enten arbejde i jeres eget grupperum eller i det PC-rum der er reserveret til os: D316.
De første to gange har vi desuden PC-rum A222.

Litteratur:  

Kursusholderen udarbejder elektronisk kursusmateriale: et Maple arbejdsark til hver kursusgang.

Oversigt og kursusmaterial til de enkelte kursusgange


Mål (ifølge studieordningen):

At give de studerende viden om og forståelse af programmet Maple
som supplement til løsning af matematiske opgaver, samt at give de
studerende mulighed for at kunne anvende programmet i forbindelse
med såvel kurser som projektarbejder.

Indhold (ifølge studieordningen):

Introduktion til Maple 
Manipulation af matematiske udtryk
Løsning af ligninger og ligningssystemer
To- og tredimensionelt grafik
Datastrukturer - sekvenser, lister, mængder
Introduktion til matrixregning
Differentialligninger

Prøve (ifølgestudieordningen):

Løsning af 3/5 af de stillede opgaver på tilfredsstillende vis. Der gives
"bestået/ikke bestået".
 

Hvordan får jeg Maple til min PC?

Gå ind på  http://tnb.aau.dk/  og klik på Download.
Jeg anbefaler at man benytter den nyeste version, som hedder Maple 10.