Fri studieaktivitet: Maple

    Efterår 2006

Det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige basisår

Aalborg Universitet


Lærer:  Leif Kjær Jørgensen

Skema: onsdag eftermiddag i ugerne 41, 42, 43, 44 og 47.

Lokaler:

Hver kursusgang starter med en introduktion til nye emner i auditoriet. 
I uge 41, 42, 44 og 47 starter vi i Auditorium 3. I uge 43 er det i Auditorium 4.

Derefter er der øvelser hvor I gennemarbejder dagens kursusmateriale og løser opgaverne.
Under denne del arbejder I  i jeres eget grupperum.

Litteratur:  

Kursusholderen udarbejder elektronisk kursusmateriale: et Maple arbejdsark til hver kursusgang.

Oversigt og kursusmateriale til de enkelte kursusgange 


Mål (ifølge foreløbig appendix til studieordningen):

At give de studerende viden om og forståelse af programmet Maple
som supplement til løsning af matematiske opgaver, samt at give de
studerende mulighed for at kunne anvende programmet i forbindelse
med såvel kurser som projektarbejder.

Indhold (ifølge foreløbig appendix til studieordningen):

Introduktion til Maple 
Manipulation af matematiske udtryk
Løsning af ligninger og ligningssystemer
To- og tre-dimensional grafik
Datastrukturer - sekvenser, lister, mængder
Introduktion til matrixregning
Differentialligninger

Prøve (ifølge foreløbig appendix til studieordningen):

Tilstedeværelse ved mindst 3 ud af 5 kursusgange.
Der gives  "bestået/ikke bestået".
 

Hvordan får jeg Maple til min PC?

Gå ind på  http://tnb.aau.dk/  og klik på Download.
Jeg anbefaler at man benytter den nyeste version, som hedder Maple 10.