Fri studieaktivitet: Maple

    Efterår 2004

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår

 

Lærer:  Leif Kjær Jørgensen


Oversigt over de enkelte kursusgange

Skema: onsdag eftermiddag i ugerne 44, 45, 46, 48 og 49.

Litteratur:  

Kursusholderen udarbejder elektronisk kursusmateriale: et Maple arbejdsark til hver kursusgang.
Supplerende litteratur for de særligt interesserede:
Maple 9 Learning Guide. Kan måske købes i Centerboghandlen (begrænset antal) ???

Mål (ifølge studieordningen):

At give de studerende viden om og forståelse af programmet Maple
som supplement til løsning af matematiske opgaver, samt at give de
studerende mulighed for at kunne anvende programmet i forbindelse
med såvel kurser som projektarbejder.

Indhold (ifølge studieordningen):

Introduktion til Maple 
Manipulation af matematiske udtryk
Løsning af ligninger og ligningssystemer
To- og tredimensionelt grafik
Datastrukturer - sekvenser, lister, mængder
Introduktion til matrixregning
Differentialligninger

Prøve (ifølgestudieordningen):

Løsning af 3/5 af de stillede opgaver på tilfredsstillende vis. Der gives
"bestået/ikke bestået".
 

Hvordan får jeg Maple til min hjemme-PC?

Se  http://www.tnb.aau.dk/EDB/FAQ/svar/maple.html