Diskret Optimering


Lærer:   Leif Kjær Jørgensen  og  Lars Døvling Andersen

Litteratur: 

Papadimitriou and Steiglitz, Combinatorial Optimization - Algorithms and Complexity, Dover Publications 1998.

Skema:
Se Mat 3 skema .

Eksamen:

Kurset bedømmes ved aktiv deltagelse med aflevering af tre opgaver.
Første opgave  afleveres senest 19. oktober. Der afleveres een besvarelse fra hver gruppe.

Anden og tredje opgave skal afleveres individuelt.
For matematik 3 studerende:
anden opgave er opgave 9 i kapitel 10.
tredje opgave findes på seddel nr. 18.
 
For matematik 5 studerende:
anden opgave er opgave 2 i kapitel 10.
tredje opgave er opgave 9 i kapitel 10.


Oversigter over de enkelte kursusgange:

1. gang, fredag den 3. september
2. gang, onsdag den 8. september
3. gang, fredag den 10. september
4. gang, tirsdag den 14. september
5. gang, fredag den 17. september
6. gang, tirsdag den 21. september
7. gang, fredag den 23. september
8. gang, tirsdag den 28. september
9. gang, fredag den 1. oktober
10. gang, tirsdag den 5. oktober
11. gang, fredag den 8. oktober
12. gang, mandag den 18. oktober
13. gang, tirsdag den 26. oktober
14. gang, fredag den 29. oktober
15. gang, tirsdag den 2. november
16. gang, tirsdag den 9. november
17. gang, tirsdag den 16. november
18. gang, tirsdag den 23. november
19. gang, tirsdag den 30. november