Diskret Optimering.


18. kursusgang, tirsdag den 23. november 12.30-16.15


Forelæsning i G5-109:

12.30-13.00 (LKJ): Repetition.

14.55-16.15 (LDA):

Gennemgang af afsnit 13.1 og 13.2

Opgaveregning:

A:  Nedenfor er vist to grafer hver med kantmængde E={1, ... , 8}. Lad M og N være de grafiske matroider af disse grafer.
Benyt algoritmen i afsnit 12.5 til at finde maximum delmængde af E, der er uafhængig i begge disse matroider. Start med mængden  {4, 5}.

B: Opgave 14 i Kapitel 12 (undtagen spørgsmålet om matching matroids).
C: Opgave 21 i Kapitel 12.

Afleveringsopgave:

Der er givet n jobs som er numereret 1, ... , n og en maskine, der kan udføre hvert job på 1 time.
Udførelse af job nr. j giver en fortjeneste cj  forudsat at det er udført når der er gået dj timer efter et starttidspunkt.
Betragt følgende familie af delmængder af {1, ... , n}
  I  = { J |  alle jobs i mængden J kan udføres af maskinen sådan at tidsfristerne overholdes }.
Problemet er at finde en mængde J i I som giver  størst mulig samlet fortjeneste.

1.  Argumenter for at  hvis J er i  I og alle jobs bliver udført i rækkefølge bestemt ved voksende dj  så bliver alle tidsfrister overholdt.
2. Argumenter for at I opfylder betingelsen i Definition 12.1 og betingelse 2 i Sætning 12.5 og ({1, ... ,n}, I) dermed er en matroide. Foreslå en algoritme til løsning af problemet.
3. Løs problemet med følgende værdier af  cj  og dj.
Job nr. j
cj
dj
1
20
3
2
10
1
3
3
2
4
2
5
5
1
5
6
4
2
7
6
4
8
10
4