Teaching in previous terms  

I forårssemesteret 2015 underviser jeg i følgende  kursus:
I efterårssemesteret 2014 underviste jeg i følgende  kurser:
I forårssemesteret 2014 underviste jeg i følgende  kursus:
I efterårssemesteret 2013 underviser jeg i følgende  kurser:
I forårssemesteret 2013 underviste jeg i følgende  kursus:
I efterårssemesteret 2012 underviste jeg i følgende kurser:

I forårssemesteret 2012 underviste jeg i følgende kurser:

I efterårssemesteret 2011 underviste jeg i følgende kurser:

I forårssemesteret 2011 underviste jeg i følgende  kurser:

I efterårssemesteret 2010 underviste jeg i følgende  kurser:

I forårssemesteret 2010 underviste jeg i følgende  kurser:

I efterårssemesteret 2009 underviste jeg i følgende  kurser:

I forårssemesteret 2009 underviste jeg i følgende kurser:

I efterårssemesteret 2008 underviste jeg i følgende kurser:
I forårssemesteret 2008 underviste jeg i følgende kursus:

I efterårssemesteret 2007 underviste jeg i følgende kursus:
I forårssemesteret 2007 underviser jeg i følgende to kurser:

September 2006- January 2007

February-June 2006

September 2005- January 2006

Februar - June 2005

September 2004 - January 2005 February - June 2004
Algebraic Graph Theory
Algebra, Matematik 2 - gammel studieordningning

September 2003 - January 2004

Graffarvning
Maple på basis

February - June 2003

Discrete Mathematics


September 2002 - January 2003

Datalogiens Matematiske Grundlag, Esbjerg


February 2002- June 2003
        Algebraic Graph Theory
        Discrete Mathematics


September 2001 - January 2002

         Computer Algebra, Matematik 3
         Datalogiens Matematiske Grundlag, Esbjerg

February-June, 2001  two courses:

       Second half of Algebra      ( Matematik 2 ).  Christian Thommesen    is teaching first half of the course.

       Algebraic Graph Theory      ( Matematik 4 ).
 

September 2000 - January 2001, two courses
 

  Computer Algebra   (Matematik 3)

  Calculus   (Matematik 1, basis).


February - June, 2000  two courses:

      Second half of Algebra     ( Matematik 2 ).   Christian Thommesen    is teaching first half of the course.

      Computer Algebra     ( Matematik 4 ).
 
 
 
 

Gamle Maple-arbejdsark