Matematik 1A


Industri og sundhedsteknologiLektion 21

Torsdag, den 1. december, kl. 8.15.

Dagens program

8.15-8.45: Repetition i auditorium 4. Om den komplekse eksponential funktion.   Slides


8.45-10.45: Opgaveregning.

10.45-12.00: Forelæsning i auditorium 4. Jeg gennemgår afsnit 1.3 om første ordens differentialligninger.

Opgaver

Opgaver fra HEJ-opgaver:
Desuden kan vi i dag starte på den sidste prøveopgave:
Prøveopgave C.  Vi har forudsætninger for løse opgaverne 1, 2, 3, 4.

Facit til udvalgte HEJ-opgaver