Matematik 1A


Industri og sundhedsteknologiLektion 22

Mandag, den 5. december, kl. 12.30.

Dagens program

12.30-13.00: Repetition i auditorium 4. Om første ordens lineære differentialligninger.   Slides

13.00-15.00: Opgaveregning.

15.00-16.15: Forelæsning i auditorium 4. Jeg gennemgår afsnit 5.1 og 5.2. Især afsnit 5.2, der handler om hvordan man løser en homogen lineær anden ordens differentialligning er vigtigt.

Opgaver

Opgaver fra HEJ-opgaver:
109, 111, 113, 114, 117, 121, 101

Facit til opgaverne

Næste gang

vil jeg gennemgå afsnit 5.3 og 5.4.