Matematik 1A


Industri og sundhedsteknologiLektion 23

Torsdag, den 8. december, kl. 8.15.

Dagens program

8.15-8.45: Repetition i auditorium 4. Repetion af løsning af homogene, lineære anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter.   Slides

8.45-10.45: Opgaveregning.

10.45-12.00: Forelæsning i auditorium 4. Jeg gennemgår afsnit 5.4 om løsning af inhomogene, lineære anden ordens differentialligninger. Desuden gennemgår jeg afsnit 5.3. Dette afsnit virker måske ret abstrakt som det står i bogen. Min gennemgang kommer til at handle om differentialligninger:  sammenhæng mellem løsning til homogene og inhomogene ligninger og superpositionsprincippet.
Derefter er hele kursets pensum gennemgået.


Opgaver

Opgaver fra HEJ-opgaver:

503, 504, 505, 506, 507,508, 501, 502, 509

Facit til udvalgte opgaver

Næste uge

Vi skal mest beskæftige os med prøveopgaver.