Matematik 2A


7. kursusgang , mandag den 23. marts 12.30-16.15


Forelæsning i Auditorium 1, 12.30 - 12.55:

Mere om matrix operationer.
Slides
Maple eksempel

Opgaveregning 12.55 - 14.55:

Opgaver i 1.9:
Opgaver i 2.1:
MapleTA:  f.eks. matrix multiplikation, chapter 1 review TF

Forelæsning i Auditorium 1, 14.55-16.15:

Afsnit  2.1: Lidt fra sidste del af afsnittet om den transponerede af en matrix.
Afsnit  2.2: Den inverse af en matrix.