MR2

Torsdag, den 28. maj

13.30-14.30: Samling i auditorium 1.

Introduktion til MR2.
Repetition af udvalgte emner i forbindelse med diskussion af hvordan udregninger gennemføres i Maple.   Maple-ark

12.30-13.30 og 14.30-16.15: Opgaveregning, se opgaver nedenfor.


Fredag, den 29. maj

8.15-9.00: Samling i auditorium 1.

Noget om Maple TA eksamen.
Også noget om prøveeksamen.

Resten af formiddagen: prøveeksamen.

"Proeveeksamen juni 2009"  er et MapleTA opgavesæt. Der en tidsbegrænsning på 3 timer for hvert forsøg.
Desuden har hver studerende højst fem forsøg med dette prøveeksamenssæt.
Meningen er at man efter et forsøg skal repetere de emner, der eventuelt har givet problemer, inden man begynder på et nyt forsøg.

12.30-16.15: Opgaveregning

Tirsdag, den 2. juni

8.15-??: Samling i auditorium 1.

Diskussion af opgaver fra prøveeksamen.

Resten af dagen indtil 16.15: Opgaveregning.Opgaver til opgaveregning: