Videregående it-matematik
Bait 5, Efterår 2009
Lærer: Leif Kjær Jørgensen, e-mail:
 

Litteratur:
Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, sixth edition, McGraw-Hill 2007.  Bogens hjemmeside
Supplerende litteratur: Edwards & Penney, Calculus 6e, side 54-74, 88-99, 102-141.

Selvstudium:
1 ECTS af kurset læses som selvstudium i emnet
"calculus: funktioner af en reel variabel, kontinuitet, afledte funktioner, geometrisk fortolkning".
Litteratur til denne del af kurset omdeles.

Prøveform:
Kurset bedømmes ved aktiv deltagelse med aflevering af et antal opgaver.
Der er givet en dispensation fra studieordningen sådan at kurset bedømmes med "bestået/ikke bestået"

Oversigt over de enkelte kursusgange:
  1. Mandag den 7. september, 8.15-12.00 
  2. Mandag den 14. september, 8.15-12.00 
  3. Mandag den 21. september, 8.15-12.00
  4. Mandag den 28. september, 8.15-12.00
  5. Mandag den 5. oktober, 12.30-16.15 i lokale 0.2.15  (bemærk skemaændringen)
  6. Mandag den 19. oktober, 8.15-12.00
  7. Mandag den 26. oktober, 12.30-16.15 (bemærk eftermiddag)
  8. Mandag den 2. november, 8.15-12.00
  9. Mandag den 16. november, 8.15-12.00
  10. Mandag den 23. november, 8.15-12.00, lokale 0.2.15
Afleveringsopgaver:
Vi har aftalt at opgaverne skal afleveres senest tirsdag den 12. januar 2010.
Fra Rosens bog:
Fra Edwards and Penney  (de omdelte sider til selvstudium):