Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik

Information om eksamen

Eksamen i Computerstøttet Beregning er en mundtligt eksamen, med bedømmelsen bestået/ikke bestået

Denne mundtlige eksamen afvikles gruppevis, som en gruppeeksamen. En oversigt over eksaminationsrækkefølgen findes på holdets hjemmeside.

Eksamenspensum findes her. Hver eksamination af en gruppe er baseret på en af de tre E-OPG. Man starter med at trække en af diss tre opgaver. Det er derefter op til gruppen at præsentere besvarelsen af denne opgave. Eksaminator og censor kan eventuelt stille opklarende spørgsmål undervejs.

Efter præsentationen kan eksaminator og censor stille supplerende og opklarende spørgsmål, herunder også spørgsmål til enkeltpersoner, for at afklare bidrag til den præsenterede besvarelse.

Det er gruppen, der har initiativet i præsentationen af løsningen, og det er i første omgang gruppens ansvar, at alle i gruppen kommer til at bidrage med noget relevant til besvarelsen af spørgsmålene i den trukne E-OPG.

Ved præsentationen af besvarelsen af den trukne E-OPG skal man anvende både tavle og enten overhead projektor, eller computer. Der er opstillet en computer i eksamenslokalet. Man må medbringe resultater på diskette og CD-ROM. Man må også medbringe en bærbar computer, som inden starten af eksaminationen tilsluttes projektoren i lokalet.

VIGTIGT! Hvis en gruppe baserer sin besvarelse på anvendelse af computer, så er det vigtigt at have back-up overhead slides med af de vigtigste resultater af udregninger mv., så at eksaminationen ikke udsættes pga computerproblemer. Efter afslutning af eksamen, og en kort votering, gives der individuel karakter bestået/ikke bestået.


Skrevet den 27. april 2004 af Arne Jensen