Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik
5. kursusgang

Mandag den 8. marts 2003,  kl. 12:30
Auditorium 5

Dagens program

BEMÆRK ÆNDREDE TIDER!

12:30-13:05
Repetition af Newtons metode. Introduktion til E-OPG1, den første opgave, der skal bruges til mundtlig eksamen. Information om eksamen.
13:05-15:30
Opgaveregning i grupperne. Se nedenfor.
15:30-16:15
Forelæsning i Auditorium 5. Emnet er Lagrange interpolation, Turner afsnit 4.1 og 4.2.

Opgaver

Dagens opgave er E-OPG1, den første større opgave, der skal danne baggrund for mundtlig eksamen. Som tidligere omtalt foregår eksamen som en gruppeeksamen (som I kender det fra projekteksamener), så det er væsentligt, at jeres opgavebesvarelse har et omfang, der tillader alle fra gruppen at sige noget substantielt.
Materialet til denne opgave ligger her. Der er både teoretiske og praktiske spørgsmål. Jeg har ikke nogen forventning om, at I bliver færdige med opgaven ved denne kursusgang, men det hjælper, hvis I på forhånd har læst teksten og kan gå direkte til diskusion og løsning af opgaven i gruppen. Sørg for undervejs at tage noter og gemme de maple-filer, I laver. Det vil lette jeres arbejde frem mod eksamen.

Skrevet den 2.marts 2004 af Kim Knudsen