Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik
8. kursusgang

Mandag den 29. marts 2003,  kl. 12:30
Auditorium 5

Dagens program

12:30-13:05
Repetition af numerisk integration og interpolerende kvadraturregler. Vi diskuterede sidst, at den metode, der baserer sig på integration af Lagrange-polynomierne, ikke er praktisk; vi skal idag se på, hvad man så kan gøre istedet. Eksempler på anvendelse af de tre metoder, midtpunktsreglen, trapezreglen og Simpsons regel. Desuden lidt om metodernes grad af præcision og fejlvurderinger for metoderne.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 5. Vi fortsætter med numerisk integration og skal se på sammensatte kvadraturregler, Turner afsnit 5.3. Desuden lidt om praktisk integration, Turner afsnit 5.4.

Opgaver

Turner
Numerisk integration: Afsnit 5.2 opgave 2, 4, 5, 1.
Man kan som altid søge inspiration til løsning af de praktiske opgaver i den Maple-fil, jeg benyttede sidst.
Derefter fortsættes med E-opg 2 fra sidst.

Kommentarer

Desværre var der indsneget sig en fejl i opgave 2.2 i E-opg2, som vi regnede sidst. Jeg har nu ændret opgaveteksten, som vi aftalte ved forelæsningen. Her er opgaveteksten.

Skrevet den 23. marts 2004 af
Kim Knudsen