Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik
9. kursusgang

Mandag den 5. april 2004,  kl. 12:30
Auditorium 5

Dagens program

12:30-13:05
Repetition af numerisk integration, i form af sammensatte kvadraturregler. Vi ser på de sammensatte versioner af de tre metoder, midtpunktsreglen, trapezreglen og Simpsons regel. Desuden lidt om metodernes grad af præcision og fejlvurderinger for metoderne.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 5. Vi starter på den numeriske løsning af differentialligninger.Vi ser på Eulers metode og fejlvurderingerne for denne metode, efter Turner afsnit 6.1.

Opgaver

Opgaveark
Der ligger 6 opgaver på et Maple worksheet her. Det indeholder, ud over opgaverne, forklaringer og eksempler, samt Maple procedurer, som man kan anvende til besvarelsen.
Gamle opgaver
Eventuel resterende tid kan bruges til gamle opgaver.


Skrevet den 2. april 2004 af Arne Jensen