Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik
10. kursusgang

Mandag den 19. april 2004,  kl. 12:30
Auditorium 5

Dagens program

12:30-13:05
Repetition af retningsfelt for sædvanlig differentialligning, Eulers metode til numerisk løsning, samt de tre anden ordens Runge-Kutta metoder (korrigeret Euler, modificeret Euler og Heun). Illustration ved hjælp af Maple, samt introduktion til opgaverne.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 5. Vi fortsætter den numeriske løsning af differentialligninger.Vi ser på højere ordens Runge-Kutta metoder, specielt den klassiske RK4 metode. Vi ser også på generalisation til systemer af sædvanlige differentialligninger. Materialet findes i Turner afsnit 6.2 og 6.4.

Opgaver

Opgaveark
Der ligger nogle opgaver på et Maple worksheet her. Det indeholder, ud over opgaverne, forklaringer og eksempler, samt Maple procedurer, som man kan anvende til besvarelsen.
Gamle opgaver
Eventuel resterende tid kan bruges til gamle opgaver.

Bemærk!

Eksamenspensum er nu lagt på hjemmesiden. Se her.

Skrevet den 9. april 2004 af Arne Jensen