Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik
11. kursusgang

Mandag den 26. april 2004,  kl. 12:30
Auditorium 5

Dagens program

12:30-13:05
Introduktion til E-opg 3.
13:05-16:15
Opgaveregning i grupperne. Denne og næste gang skal vi løse E-opg 3. Se nedenfor.

E-opg 3

Den sidste store opgave omhandler numerisk løsning af differentialligninger og systemer af differentialligninger. Opgaveteksten ligger her som en .pdf fil.

Til besvarelse af en del af opgaven skal man anvende Maple. En del af procedurerne og kommandoerne er ligger i et Maple worksheet her. Bemærk, at man selv skal skrive nogle af løsningsprocedurerne. Det er de samme procedurer, som man blev bedt om at skrive i opgaven til 10. kursusgang. Man kan derfor genbruge besvarelserne fra den kursusgang. Man kan eventuelt også se på de filer der er lagt ind under kursusmateriale på hjemmesiden.


Skrevet den 21. april 2004 af Arne Jensen