Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår 2003 - 2004

Computerstøttet Beregning

Naturvidenskab - Datalogi/Software/Matematik

Kursusmateriale

Her ligger i ustruktureret form Maple filer, som er brugt ved forelæsningerne. Disse filer er i mange tilfælde ukommenterede og indeholder uden tvivl fejl.

Filerne bliver lagt ind efter kursusgangene.

1. kursusgang

Introduktion til kurset her.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen her.

2. kursusgang

Her er en pdf-fil med en kortfattet oversigt over flydende tal og mål for fejl ved approksimation.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen her.

3. kursusgang

Her er en pdf-fil med en kortfattet repetition af Taylors formel.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen her.
Maple fil med en kortfattet løsning af den stillede opgave1 findes her.

4. kursusgang

Her er en pdf-fil med en kortfattet oversigt over bisektionsmetoden og funktioniterations-metoden.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen her. Der er bl.a. en implementation af Newtons metode.

5. kursusgang

Her er en pdf-fil med en kortfattet oversigt over Newtons metode.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen på brug af Newtons metode til at bestemme reciprokke værdier her.

6. kursusgang

Her er en pdf-fil med en oversigt over Lagrange-polynomier med definition og fejlestimat.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen på udregning af Lagrange-polynomier. Eksempler, hvor det går godt og eksempler hvor det går galt. Desuden eksempler på beregninger af splines til approksimation. Det hele er her.

7. kursusgang

Her er en pdf-fil med repetition af splines.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen på udregning af naturlige, kubiske splines.

8. kursusgang

Ved repetitionen gennemgik jeg de vigtigste definitioner ifm. numerisk integration. Her er en pdf-fil med repetition af interpolerende kvadraturregler, midtpunktsreglen, trapezreglen og Simpsons regel.
Maple fil med eksempler fra forelæsningen på numerisk integration. Bl.a. implementation af sammensatte kvadraturregler med midtpunktsreglen, trapezreglen og Simpsons regel.

9. kursusgang

Pga computerproblemer blev to Maple ark ikke gennemgået. Men de ligger her. Det ene vedrører repetitionen og oplæg til opgaven. Det andet vedrører Eulers metode til løsning af differentialligning og retningsfelter.

10. kursusgang

Maple filen brugt til repetition ligger her. Resten er materiale fra forelæsningen. En fil med implementation af RK4 og fejlanalyse ligger her. Eksemplerne med rovdyr og byttedyr ligger her og her. Bemærk, at det er ukommenterede filer. De nysgerrige kan bruge Maple online hjælp til at finde mere om de kommandoer der er brugt.
 

Opdateret 20. april 2004 af Arne Jensen