Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


Om eksamen

Eksamen i kurset Vektorrum og Metriske Rum er en individuel mundtlig eksamen, med ekstern censor, og med karakter efter 13 skalaen.

Eksamen foregår på følgende måde. Før eksamen er offentliggjort en liste over hovedspørgsmål. Eksaminanden trækker et af disse, og har derefter ca. 30 minutter til forberedelse af en præsentation af det trukne spørgsmål. Ved forberedelsen kan anvendes lærebøger og notater.

Efter forberedelsen begynder eksamen. Det er eksaminanden, der har initiativet til præsentationen. Det en del af eksamen at udvælge og præsentere de centrale dele i det trukne spørgsmål. Eksaminanden har ca. 20 minutter til denne præsentation.

Når denne præsentation er afsluttet, og efter eventuelle supplerende spørgsmål fra eksaminator og censor, får eksaminanden sit bispørgsmål. Dette vedrører den halvdel af pensum, som ikke indgik i det forberedte spørgsmål. Det drejer sig om fundamentale definitioner og resultater fra teorien. Man vil ikke blive bedt om at give beviser. Bispørgsmålet tager ca. 5-7 minutter.

Herefter forlader eksaminanden eksamenslokalet, og censor og eksaminator voterer. Når dette er afsluttet, kommer eksaminanden ind i eksamenslokalet, og får sin karakter, med en begrundelse for den.

Et ofte stillet spørgsmål vedrører hjælpemidler under præsentationen af det forberedte spørgsmål. Det er tilladt, men det frarådes kraftigt, at medbringe en kortfattet disposition på et enkelt A4 ark. Hvis en sådan anvendes, skal den afleveres til censor efter præsentationen, og indgår i bedømmelsen af præsentationen.

Eksamensspørgsmål

Nedenfor er listerne med hovedspørgsmål.
Opdateret 10. december 2004 af Arne Jensen.