Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


1. kursusgang

Torsdag den 2. september 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

Bemærk, at vi i dag ikke følger standardskemaet for en kursusgang.

12:30-13:15
Introduktion i G5-112. Introduktion til kurset. Gennemgang af afsnittene 1.3 og 1.4 i Cohen. Det drejer sig om fundamentale begreber vedrørende funktioner, og tællelighed.
13:15-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnit 1.5 i Cohen. Emnet er nogle definitioner og egenskaber ved de reelle tal.

Opgaver

Opgaverne er prioriteret i den angivne rækkefølge:
  1. Læs afsnit 1.3 i Cohen. Diskuter eventuelle uklarheder i gruppen, og med mig.
  2. Gennemgå eksemplet i teksten (illustreret i Figur 1 på side 11), i alle detaljer.
  3. Exercise 1 på side 14.
  4. Exercise 2 på side 14.
  5. Læs afsnit 1.4 i Cohen.

Skrevet 17. august 2004 af Arne Jensen.