Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


2. kursusgang

Mandag den 6. september 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

Bemærk, at vi ikke helt følger standardskemaet.

12:30-13:15
Lokale G5-112. Repetition af afsnit 1.5 i Cohen. Introduktion til opgaverne.
13:15-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnit 1.7 i Cohen. Emnet er reelle talfølger. Jeg når nok ikke hele afsnittet.

Bemærkning

Vi vil undervejs undlade dele af Cohen. Det vil i de fleste tilfælde ikke føre til problemer med læsningen. Hvis der er ting der skal forklares, vil jeg tage dem op i forelæsningerne. Emnerne i afsnit 1.6 vil blive gennemgået senere, i forbindelse med Chapter 2.

Opgaver

Opgaverne er prioriteret i den angivne rækkefølge:
  1. Gennemgang af beviset for Bolzano-Weierstrass sætning, i detaljer.
  2. Gennemgang af definitioner, begreber, og resultater i afsnit 1.5, som illustreret i Figur 2, side 27. Lav selv yderligere eksempler.
  3. Exercise 1 på side 28.
  4. Exercise 2 på side 28.
  5. Exercise 3 på side 28.

Skrevet 17. august 2004 af Arne Jensen.