Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


3. kursusgang

Tirsdag den 7. september 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af afsnit 1.7 i Cohen. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af resten af afsnit 1.7 i Cohen, samt afsnit 1.9. Emnerne er reelle talfølger og reelle funktioner.

Bemærkning

Jeg gennemgår ikke resultaterne om komplekse følger på side 42-43. Jeg gennemgår heller ikke den sidste del af afsnit 1.9, fra midt på side 57. Disse ting kommer senere, og i PE-kurset.

Opgaver

Opgaverne er prioriteret i den angivne rækkefølge:
  1. Gennemgang begreberne lim sup og lim inf fra afsnit 1.7.
  2. Exercise 1 på side 44.
  3. Exercise 2 på side 44.
  4. Exercise 3 på side 44.
  5. Exercise 4 på side 44.

Opdateret 5. september 2004 af Arne Jensen.