Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


7. kursusgang

Torsdag den 30. september 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af fixpunktsætningen og eksistenssætningen for differentialligninger, efter Cohen Chapter 3. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnit 4.1 i Cohen vedrørende kompakte mængder. Start på afsnit 5.1 vedrørende topologiske rum.

Bemærk

Vi gennemgår ikke resten af Chapter 3, samt afsnittene 4.2 og 4.3 i Cohen.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Gennemgang af beviset for fixpunktsætningen.
  2. Gennemgang af eksistens og entydighedssætningen for differentialligninger. I den forbindelse skal I lave en præcis formulering af de resultater vedrørende integraler, som bruges i beviset.
  3. Eventuelle resterende opgaver fra de sidste par gange.

Skrevet 24. september 2004 af Arne Jensen.