Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


10. kursusgang

Torsdag den 14. oktober 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af kontinuitet i topologiske rum, efter Cohen Chapter 5. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnit 5.5 vedrørende homomorfier mellem topologiske rum, og begrebet sammenhængende mængde i et topologisk rum.

Bemærk

Vi er nu færdige med den del af kurset, der omhandler metriske rum. Næste gang vil der dog være repetition og opgaveregning vedr. metriske og topologiske rum. I forelæsningen starter jeg på teorien for vektorrum. Vi skal bruge lærebogen
S. Axler: Linear Algebra Done Right. 2nd Edition. Springer-Verlag 2002.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Gennemgang af beviset for Theorem 5.4.4 i Cohen.
  2. Gennemgang af beviset for Theorem 5.4.5 i Cohen.
  3. Gennemgang af beviset for Theorem 5.4.6 i Cohen.
  4. Manglende opgaver fra tidligere kursusgange.

Skrevet 11. oktober 2004 af Arne Jensen.