Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


12. kursusgang

Torsdag den 21. oktober 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af definitionen af vektorrum, underrum, og sum af underrum, efter Axler Chapter 1. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af siderne 22-29(ca.) i Axler. Emnerne er linearkombinationer af vektorer, lineær (u)afhængighed, span, basis, og dimension.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Opgaverne 5, 6, 7 i Axler. De vedrører forståelse af, hvad et underrum af et vektorrum er, illustreret med konkrete eksempler.
  2. Opgaverne 3 og 4 i Axler. Vedrører konsekvenser af axiomerne for et vektorrum.
  3. Opgaverne 13 og 14 i Axler.

Skrevet 15. oktober 2004 af Arne Jensen.