Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


14. kursusgang

Torsdag den 4. november 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af siderne 29-34 i Axler Chapter 2. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af siderne 37-50(ca.) i Axler. Emnerne er lineær afbildning, nulrum, billedrum, samt matrix for lineær afbildning.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Gennemgang i detaljer af beviserne for udtyndingssætningen, Theorem 2.10, og suppleringssætningen, Theorem 2.12, i Axler.
  2. Opgaverne 8, 9, 11 (vigtig, bruges senere), 12, 13, 14 fra Axler, Chapter 2.
  3. Eventuelle resterende opgaver fra 13. kursusgang.

Skrevet 21. oktober 2004 af Arne Jensen.