Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


15. kursusgang

Mandag den 8. november 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af siderne 37-50 i Axler Chapter 3. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af siderne 50-58(ca.) i Axler. Emnerne er mere om lineær afbildninger og deres matricer.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Gennemgang i detaljer af beviset for Grassmanns dimensionsformel, Theorem 3.4.
  2. Opgaverne 4, 6, 1, 2, 7 fra Axler, Chapter 3.
  3. Eventuelle resterende opgaver fra tidligere kursusgange.

Skrevet 2. november 2004 af Arne Jensen.