Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


17. kursusgang

Torsdag den 11. november 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Lokale G5-112. Repetition af siderne 75-84 i Axler Chapter 5. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af siderne 84-93 i Axler. Emnerne er helt fundamentale resultater vedr. struktur af matrix for en lineær afbildning på et komplekst vektorrum.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Fra Axler Chapter 5 opgavern 1, 2, 5, 6, 7 (bemærk, at de tre sidste er basis (Mat2A) opgaver!)
  2. Opsamling
    Eventuelt resterende opgaver fra tidligere kursusgange. Eventuelt gennemgang af beviser stillet som opgaver tidligere. Spørgsmål vedrørende beviser i bogen generelt.

HUSK!

Næste kursusgang er den 7. december. Der er derfor god grund til at samle op nu!
Skrevet 2. november 2004 af Arne Jensen.