Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


18. kursusgang

Hints til opgaverne

Her er nogle få hints for at sætte Jer i gang med at regne opgaverne. Det er alle opgaver fra Axler Ch. 5.

Opgave 10
Opskriv egenværdi ligningen og anvend den inverse til T på begge sider.
Opgave 11
Opdel i tilfælde efter om 0 er en egenværdi for enten T, S, eller begge to. Husk, at hvis 0 ikke er en egenværdi for en operator, så er den invertibel.
Opgave 14
Start med at se på monomier.
Opgave 15
Brug faktorisering af polynomier over de komplekse tal, og efterlign argumenter i beviserne i bogen.
Opgave 18
Lav et eksempel med en 2x2 matrix.
Opgave 19
Et eksempel findes blandt opgaverne fra 17. kursusgang.
Opgave 9
Brug Theorem 5.6 og ideer fra beviset for dimensionsformlen.

Skrevet 27. november 2004 af Arne Jensen.