Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


19. kursusgang

Torsdag den 9. december 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Repetition af Ch. 6, siderne 97-110, i Axler, samt introduktion til opgaveregningen.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af siderne 117-121 og 127-134 i Axler. Emnerne er lineære funktionaler, adjungeret til en operator, samt den komplekse spektralsætning.

Opgaver

Løs opgaverne i angivne rækkefølge.
Axler Ch. 6
Opgaverne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3.
Opsamling
Eventuelt resterende opgaver fra tidligere kursusgange. Spørgsmål vedrørende beviser i bogen.

Kommentar

Jeg gennemgår ikke siderne 110-116 vedrørende ortogonale projektioner. Disse sider indgår ikke i pensum.
Skrevet 27. november 2004 af Arne Jensen.