Matematik 1 - Efterår 2004

Vektorrum og Metriske Rum


20. kursusgang

fredag den 10. december 2004,  kl. 08:15
Lokale G5-112

Dagens program

Bemærk ændringerne i tiderne i dag. Det er i dag sidste kursusgang.

08:15-10:00
I G5-112. Oversigt over spektralsætningen, og dens forbindelse med de andre resultater i kurset. Gennemgang af en række eksempler på udregninger og anvendelser af spektralsætningen. Orientering om eksamen i kurset.
10:00-12:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.

Opgaver

Løs opgaverne i angivne rækkefølge.
Bevisgennemgang
Gennemgang af beviset for spektralsætningen (det komplekse tilfælde). Start med beviset for sætningen, og gå derefter baglæns og gennemgå de resultater, som anvendes i beviset. Jeg vil i oversigtsforelæsningen forklare mere præcist hvordan dette skal gøres.
Restopgaver
Opgaver, der ikke blev nået tidligere i kurset.

Kommentar

Jeg har ikke gennemgået en del af resultaterne i Chapter 7. Pensumlisten vil indeholde præcise oplysninger herom.
Skrevet 27. november 2004 af Arne Jensen.